Regeringen skärper kontrollen av vab

Regeringen tänker skärpa kontrollen av föräldrar som är hemma med sjukt barn. Från och med i sommar måste föräldrarna kunna visa att barnen verkligen varit hemma från dagiset eller skolan, annars blir det inga pengar.

Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson säger att idag görs det för många felaktiga utbetalningar.

– Rätt ersättning ska gå till rätt person, vi ska kunna lita på vår socialförsäkring, det är vad det handlar om, säger hon.

Allt görs på nätet
När barnen är sjuka och en förälder måste vara hemma räcker det idag om han eller hon anmäler det till Försäkringskassan så betalar kassan ut ersättning. Alltihop kan göras på nätet.

För att kolla att föräldern inte fuskar till sig pengarna gör Försäkringskassan ibland stickprov, och ringer till dagiset eller skolan och kollar att barnet inte är där. På samma sätt ringer kassan ibland också till arbetsgivaren och kollar att föräldern inte jobbar.

Intyg krävs
Nu vill regeringen alltså skärpa kontrollen. Föräldern ska själv visa att barnet inte varit på dagis eller i skolan. Han eller hon måste se till att personalen där intygar detta på en blankett från Försäkringskassan.

Från förälderns arbetsgivare behövs däremot inget intyg, men Försäkringskassan ska fortsätta med stickprovskontroller hos arbetsgivarna. Det blir alltså mera besvär för föräldrarna och det kan ta längre tid att få ersättningen.

Räknar inte med protester
Men Christina Husmark Pehrsson räknar inte med att föräldrarna kommer att protestera.

– Nej jag tror att föräldrar faktiskt inser att vi inte kan ha ett ersättningssystem där vi inte kan kontrollera riktigheten.

De nya reglerna läggs fram i riksdagen i vår och ska införas den 1 juli 2008. Ungefär 700 000 föräldrar berörs varje år.

Frågan är då hur vanligt det är att föräldrarna fuskar. Christina Husmark Persson hänvisar till en undersökning från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, som tydde på att nästan var fjärde krona som betalas ut för vård av sjukt barn går till någon som inte har rätt till pengarna.

”Omfattningen oviktigt”
Men ingen vet egentligen. Försäkringskassans undersökningar tyder på att fusket är betydligt ovanligare.

Men exakt hur många som fuskar är inte det viktiga, säger Christina Husmark Pehrsson.

– Oavsett hur många procent som får felaktiga ersättningar så är det inte riktigt att vi inte kan kontrollera det. Vi måste kunna kontrollera utbetalningarna om vi vill värna välfärden och vår socialförsäkring.

Försäkringskassan har visat att det kommer kosta ganska mycket för både skola och dagis att skärpa kontrollen, under den första tiden 110 miljoner om året. Kommer de att kompenseras för det?

– Vi kommer att diskutera med Sveriges kommuner vad detta kommer innebära i administration och eventuellt ökad arbetsbörda för dem. Låt mig få återkomma om det, säger Christina Husmark Persson.

Förslaget kommer ursprunligen från Försäkringskassan.

Även om intygen medför både mer kostnader och byråkrati och försvårar satsningen på ansökningar via internet, så anser försäkringsdirektör Stig Orustfjord att hårdare kontroller är nödvändiga.

– Mer än 200 miljoner varje år används brottsligt i de här sammanhangen. Jag tror att vi behöver kontrollerna för att folk ska våga lita på att det är rätt människor, som får de här pengarna, säger Stig Orustfjord.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se