Sjukskrivningarna höjer statsskuldränta

De skenande kostnaderna för sjukfrånvaron gör att räntorna på statsskulden blir högre än de annars skulle vara. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors väljer att inte höja Sveriges kreditbetyg.
Det kreditbetyg som Standard & Poors ger Sverige är ett mått på hur säkert det är att låna ut pengar till staten. Bättre kreditbetyg ger lägre räntor på den mer 1 000 miljarder stora statsskulden. Sverige har gradvis förbättrat sin position och länge såg det ut som att vi skulle göra sällskap med Finland i ekonomins elitserie. Mer positiv tidigare Så här sa Marianne Flink i augusti i år. – Egentligen vad vi väntar på för att höja kreditbetyget är att vi ska få en bekräftelse på att finanspolitiken sköts på det sätt som den har skötts hittills och att inte utgifterna springer iväg. Sannolikheten för att kreditbetyget höjs är ganska stor om valet ger en rering som håller fast vid utgiftstaken. Hänger på vårbudgeten Men nu idag säger Marianne Flink så här: – Vi vill ju se även i vårbudgeten att man upprätthåller den lagda budgetdisciplinen och att man hanterar kostnaderna för sjukfrånvaron inom de givna budgetramarna, säger hon. Är det just kostnaderna för sjukfrånvaron som är oroande? – Ja, det är ju en av de större osäkerhetsfaktorerna på utgiftssidan, säger Marianne Flink.
Martin Ahlquist