Ersätts för översvämningskostnader

KRISTIANSTAD. Kristianstads kommun får nära 4,1 miljon kronor i statlig ersättning för de räddningstjänstkostnader kommunen hade i samband med översvämningarna i början av året.
Största delen av kostnaderna orsakades av de insatser som gjordes för att förstärka Hammarsjövallen på söder i Kristianstad.
Hade den vallen brustit kunde stora delar av Kristianstads tätort ha hamnat 2,5-3 meter under vattenytan. Kommunen hade ansökt om totalt 6,3 miljoner kronor i ersättning. Räddningsverket har sänkt summan till 5,8 miljoner. Från den summan skall sedan kommunens självrisk på 1,7 miljoner kronor avräknas.