Mer pengar ska hjälpa utsatta flickor

Unga invandrarflickor som lever under hot i sina egna familjer måste stöttas. Det anser länsstyrelsen, som nu ansöker om två miljoner kronor av regeringen.
Hur många flickor som lever med hotbild vet inte länsstyrelsen i dag. Men handläggare inom socialtjänsten i länet har påtalat behovet av att utveckla behandlingsinsatser som bättre motsvarar behoven för dessa flickor. Pengarna som myndigheten nu söker ska användas till bland annat utbildning av socialtjänstens personal.