Norakiosk har fortsatt försäljningsförbud

Ett tidigare förbud mot försäljning av all slags livsmedel i en kiosk i centrala Nora kommer att gälla även i fortsättningen. Det slår länsrätten fast efter att ha prövat en överklagan som ägarna har gjort.
Det var i januari i år som miljönämnden i Nora kommun beslutade om förbudet efter en rad inspektioner som visade på att lokalerna var slitna och att det fanns brister i städningen. Kioskägarna överklagade beslutet till länsrätten som nu säger att förbudet ska kvarstå.