Mobbare kan flyttas med ny skollag

Rektorer och lärare ska bland kunna beslagta mobiltelefoner och flytta mobbare till andra skolor. Detta enligt Skollagskommitténs förslag till en ny skollag. Bland annat ska både friskolor och kommunala skolor ska lyda under samma bestämmelser.
Skollagskommittén föreslår bland annat att såväl förskola som vuxenutbildning ska lyda under samma bestämmelser. Och det oavsett om huvudmannen är kommunal eller fristående. Bestämmanderätt för elever Skolorna själva ska också få ökad bestämmanderätt över innehållet, och elevernas önskemål ska lyftas fram i större utsträckning än i dag. Många av delförslagen är redan kända sedan tidigare, som till exempel att modersmålsundervisning ska finnas även i förskoleklasser. Inga större kostnader Trots att den 600 sidor långa rapporten innehåller många nya förslag till förändringar inom skolan tror Sven Åke Johansson, ordförande i skollagskommittén, inte att förslagen medför några större kostnader. – Det är inte mycket som kostar av våra förslag. Vi ligger ju ganska budgetneutrala. Vad som kan kosta är arvoden till lärare, som går i i form av huvudlärare, och modersmålundervisningen kostar, säger Sven Åke Johansson. Lärarförbundet är positiva till förslaget. Och hoppas att deltaljstyrningen ska minska, att ansvarsfördelningen inom skolan blir tydligare. God arbetsmiljö I förslaget som lämnades till regeringen i dag står det också att skolorna ska sträva mot en god arbetmiljö och trygghet. Elevorganisationens ordförande Lina Winkler är nöjd med utredningen, utom på den här punkten. – Det är först och främst arbetsmiljöregleringen som vi tycker är otidsenlig och faktiskt inte passar in i betänkandet över huvudtaget. – Man nämner att man ska komma till rätta med elevers uppträdande. Och vi gillar inte den synen på elever som stör, eller som har problem på något sätt, säger Elevorganisationens ordförande Lina Winkler. Störande ska flyttas För att komma till rätta med problemen föreslås bland annat att lärare och rektorer ska trygga arbetsmiljön, bland annat genom att omhänderta föremål och flytta störande elever till andra klasser eller skolor. Det tror Lina Winkler är bra. Dagens skollag skrevs 1962 och reviderades kraftigt 1985. Och i dag överlämnade Skollagskommittén förslaget till en ny skollag till regeringen. Men inte förrän 2006 eller 2007 väntas förslaget kunna bli verklighet. Inte förrän 2006 eller 2007 väntas betänkandet från kommittén kunna resultera i en ny skollag.
Catarina Malmsberg