Förhållandevis bra säkerhetsläge på vägarna

Trots att många av de lastbilar som kör farligt gods i länet får anmärkningar av polisen tycker Nerikes Brandkårs chef P-O Staberyd att säkerhetsläget på vägarna är förhållandevis bra.
Som Radio Örebro rapporterat tidigare får var tredje farligt godstransport som kontrollerats i länet en anmärkning. P-O Staberyd konstaterar att det trots det händer väldigt få olyckstillbud med farligt gods i länet. Men han tillägger att han känner en allmän oro med tanke på hur mycket farligt gods som transporteras genom Örebro län.