Riksdagsmän besökte hotad hästakut

Några av ledamöterna i riksdans jordbruksutskott besökte i dag Ultuna för att skaffa sig en egen bild av hästakuten och övriga delar av veterinärutbildningen.
Ledamöterna var inbjudna av veterinärstudenterna och framhöll efteråt att dom enbart var där för att skaffa sig en bild av utbildningen och inte för att fatta några nya beslut.