Mitträcken kritiseras efter olycka

Efter morgonens dödsolycka på E4an norr om Härnösand kritiseras mitträckena av räddningstjänsten.
Meningen är att räddningstjänsten bara ska kunna lyfta av mitträckenas vajrar, men i morse var de fastfrusna och fick skäras av med en sliprondell. På grund av detta fördröjdes räddningsinsatsen med ungefär 10 minuter. Likadana mitträcken finns längs E14 vid Östersund. - Mitträckena är utprovade i sammarbete med räddningstjänsten, och de har utbildats i hur man ska hantera dem, säger Lennart Helsing som är informationschef på Vägverket Region Mitt.