Elever får möjlighet att överklaga betyg

Elever får möjlighet att överklaga sina betyg och skillnaderna mellan friskolor och kommunala skolor minskar.
Det är ett par av de förslag som skollagskommittén presenterade idag. Bara utbildade lärare med fast jobb ska få sätta betyg. Och eleverna ska få möjlighet att överklaga sina betyg. Det är en av dom större förändringar som väntar lärare och elever om skollagskommitténs förslag blir verklighet. När det gäller mobiltelefoner och annat som kan störa arbetsmiljön i skolorna, föreslår kommittén att personalen tillfälligt får omhänderta de störande föremålen. Enligt förslaget ska det också bli mindre skillnader mellan friskolor och kommunala skolor. Hur fri en skola är ska inte beror på vem som driver den. De kommunala skolorna ska inte vara så detaljstyrda, ungefär hälften av regelverket ska skrotas tycker kommittén. Samtidigt pekar man på att friskolor idag riskerar mycket tuffare sanktioner än kommunala. Skollaggskommittén föreslår att kommunala skolor som inte sköter sig ska riskera böter.