Rapport om eventuell polissammanslagning klar

I dag presenterade den arbetsgrupp som undersökt konsekvenserna av en sammanslagning av polisens sambandscentraler i Jämtland och Västernorrland sin rapport.
-Den största fördelen är att det går att göra besparingar på tekniken, säger Håkan Modin vid Östersundspolisen. Samtidigt betonar han att det blir en större sårbarhet om till exempel telefoner eller datorer slås ut i ett område. Efter nyår påbörjar polisledningarna förhandlingarna med facken i båda länen. - Det är oerhört viktigt att få med personalorganisationerna på vagnen, säger länspolismästare Lennart Saläng.