Mitträcken försenade räddningsinsats

Räddningsinsatsen vid en dödsolycka på måndagsmorgone på E4:an vid Utansjö norr om Härnösand fördröjdes av att mitträckena i vägen, så kallade stållineräcken, inte fungerade som de skulle.
– Man ska ju kunna lyfta upp de här stolparna. Men det gick inte. De var fastfrusna så vi fick skära loss dem i stället, och det tog ju litet längre tid naturligtvis, säger Ulf Berggren vid räddningstjänsten i Härnösand, som var med vid olyckan: Räddningstjänsten från Härnösand kom inte fram i södergående fil, eftersom mitträcket troligen hade frusit fast och inte gick att rubba. Men vid olyckor på de här vägarna larmas alltid två stationer, så räddningstjänsten från Kramfors, som kom från andra hållet, kunde hjälpa till i stället. Anders Boström arbetar med med vägutformning och trafikteknik vid Vägverket Region Mitt i Härnösand. Han säger att man där räknar med att vägräckena fryser fast ibland. – Det är svårt att göra något åt det, för att vi har ju det klimat vi har. Vi har i alla fall ingen lösning i dag, säger Anders Boström. Enligt Anders Boström har räddningstjänsten utbildats i att det ska gå att köra över stållineräckena om de har frusit fast. I det här fallet dog en person, och därför bör Vägverket nu utreda vad som hände, och se över konstruktionen av räckena, säger han.
Ulrica Johansson, i samarbete med SR Västernorrland