Sex av tio sjukskrivna vill arbeta deltid

Sex av tio sjukskrivna tror att de skulle kunna arbeta till viss del, det visar en studie från Riksförsäkringsverket (RFV).
Av detta drar RFV slutsatsen att deltidssjukskrivning skulle vara möjlig för många som i dag är helt sjukskrivna. Något som också regeringen tog upp i budgetpropositionen för 2003, där det föreslås att deltidssjukskrivning ska vara utgångspunkten för sjukskrivning. Samtidigt vill var fjärde sjukskriven bli förtidspensionerad, visar studien.