Örebroare vill ha nya arbetsskadeenheten

Örebro är rätt plats att ta hand om den nya arbetsskadeenheten som ska handlägga arbetsskadeersättningar. Det menar en fem man stark delegation från länet som på måndagen uppvaktade arbetslivsminister Hans Karlsson.
För att minska skillnaderna i landet när det gäller försäkringskassornas bedömningar av arbetsskadeärenden, har en utredning tillsatts. Utredaren föreslår att handläggningen centraliseras till tre orter. Delegationen från Örebro län med landshövning Gerd Engman i spetsen försökte under måndagen övertyga arbetslivsminister Hans Karlsson att Örebro uppfyller alla kriterier som utredaren villkorar. Delegationen menar dessutom att det finns ytterligare starka skäl som talar för länet.