Spioner föreslås hjälpa polisen i Tranås

I Tranås föreslår nu politiker och representanter från Brottsförebyggande rådet i en motion till kommunfullmäktige att spoiner ska hjälpa polisen.
I motionen står det att välutbildade väktare ska ta rollen som spioner. Förslaget om spioner i form av privata väktare kommer från början från moderaten Anders Willander i Tranås som var med och kämpade om titeln som kommunalråd i Tranås. En kamp som dock vanns av det sittande kommunalrådet moderaten Hans Rocen. Tidigare har oppostionen genom Katarina Kronkvist varit emot förslaget eftersom hon tycker att det är en polisens uppgift. Men nu finns socialdemokraten Rudolf Lekunuak med bland en av dom som undertecknat motionen. Om förslaget blir verklighet blir det företaget Securitas som ska agera spioner i Tranås.