Ryssland ovilliga att stoppa gamla oljetankers

Det är framförallt Ryssland som är problemet när det gäller att få Östersjön förklarat som ett speciellt föroreningskänsligt område. Det sa miljöminister Lena Sommestad som besökte Karlskrona idag.
Ett intensivt arbete pågår för att övertyga Ryssland om att ställa upp på en begäran till FN:s sjöfartsorgan IMO om att stänga ute enkelskroviga oljetankers från Östersjön. Den svenska regeringen arbetar i första hand med att genom Helsingforskommissionen få till stånd en ansökan som samtliga Östersjöländer står bakom, och i andra hand en ensidig svensk begäran, sa Lena Sommestad.