Rätt in i Sverige med praktikplats i Östhammar

Ett nytt projekt ska starta i Östhammar. Genom att erbjuda praktikplats till asylsökande ska integrationen gå lättare. 5,6 miljoner kronor får projektet.
Det blir Östhammars kommun, Migrationsverket i Gimo, Arbetsförmedlingen och Företagarföreningen i Östhammar som kommer att samarbeta i projektet. Det unika med projektet är att asylsökande kommer erbjudas praktikplatserna. Efter tolvveckorskurs i svenska kan vem som helst söka praktiken. Och sammanlagt planeras platser för 80 personer under en tvåårsperiod. -För de som får uppehållstillstånd kommer det bli lättare att komma in på arbetsmarknaden, och de som inte får stanna ska kunna använda sig av erfarenheterna från sin praktik i sitt hemland, säger Lennart Ebbegren, enhetschef på Migrationsverket i Gimo. Enligt Arbetsförmedlingen är det främst inom industrin som praktikplatserna kommer att ordnas. Och praktikplatserna kommer inte påverka situationen på arbetsmarknaden i Östhammar.