Råshult - länets första kulturreservat

I dag har länet fått sitt första kulturreservat. Länstyrelsen har nämligen förklarat Linnés Råshult som kulturreservat enligt miljöbalken. Skyddet ska ses som en samhällets kvittens på föredömlig kulturmiljövård och att staten garanterar pengar för att komministerbostället Råshult återskapas och sköts på ett riktigt sätt. Råshult kommer även i fortsättningen att ägas av stiftelsen Linnés Råshult.