Fredsbevarande styrkor från EU i framtiden

I framtiden kan det bli fråga om att sätta in fredsbevarande EU-styrkor. Det är något som inte EU har klarat tidigare men ett avtal med försvarsallainsen Nato idag ger EU möjlighet att använda Nato:s planeringsresurser.
Det finns kanske en och annan som har undrat varför de fredsbevarande styrkorna i före detta Jugoslavien, de i Bosnien, i Makedonien och även i Kosovo alltid står under som det heter, Nato-befäl. Bara Nato tillräckligt stort För så var det, ingen lyckades få slut på kriget i Bosnien förrän Nato grep in. De europeiska länderna som gärna ville hade inte den militära kapaciteten att organisera så stora operationer, det hade bara Nato. Därför har det under en lång tid stått högt på EU:s önskelista att få använda just Natos så kallade lednings- och planeringsstaber, de som kan det här hur man organiserar en massa soldater som ska skickas i väg och hur de ska transporteras och hur de ska försörjas när de har kommit på plats. Sverige har drivit frågan Även Sverige drev den här frågan hårt under sitt EU-ordförandeskap och det är inget konstigt med att Sverige som själv inte är Nato-medlem gör det. Dels är Sverige med i Natos Partnerskap för fred-samarbete och det räcker gott och väl i det här sammanhanget och dels så är flertalet av de andra EU-länderna Nato-medlemmar och vill inte bygga upp en till försvarsfunktion inom eu när det finns så det räcker inom Nato. Turkiet har varit emot Men hittills har överenskommelsen mellan EU och Nato stupat på motstånd från Turkiet. Turkiet, själv Nato-land men som inte ännu åtminstone får vara med i EU satte sig på tvären. Tänk om EU får Nato-resurser och ärkefienden Grekland sätter inte de på Cypern, ungefär så har turkarna resonerat. Påtryckningar från Tyskland och Frankrike Men under EU-toppmötet i Köpenhamn som tog slut i helgen har Turkiet ändrat sig. Tyskland och Frankrike lär ska ha utövat påtryckningar på Turkiet att sluta motarbeta avtalet. Resultatet av avtalet mellan EU och Nato kommer att visa sig ganska snart. Redan i februari väntas EU ta över ledarskapet för FN:s fredsbevarande insats. Det kommer då att vara premiär för en EU-ledd insats, där EU-länderna gemensamt drar ut för att säkra freden i Europa även när det krävs militära muskler för det.
Stefan Winiger