Avgångsvederlag för landstingstjänstemän

Äldre tjänstemän inom landstinget erbjuds nu tidigarelagd pension, betalda studier eller avgångsvederlag. Antalet administratörer inom landstinget ska minskas, eftersom den röd-gröna ledningens nya organisation kommer att kräva färre anställda.
Landstingsledningen bedömmer att cirka 200 personer kan komma att utnyttja de här möjligheterna och kostnaden blir i så fall drygt 180 miljoner kronor. Enligt det socialdemokratiska personallandstingsrådet Lars Dahlberg arbetar idag cirka 850 personer i de verksamheter som ska dra ned på personal. Erbjudandet gäller de som arbetat inom landstinget i tio år eller mer och för tidigarelagd pension gäller det de som är födda 1944 eller tidigarre. De som väljer att studera ska kunna göra det i 18 månader och det som väljer avgångsvederlag ska kunna få en årslön. Personalminskningarna ska ske vid landstingskontoret, HSN-staben, sjukvårdområdena, tandvårdsstaben samt produktionssstyrelsen. Folkpartiet kritiserar förslaget både för att vara dyrt och även för att partiet är kritiskt till själva förändringen av tjänstemannaorganisationen.