Örebro kan få centrum för idrott och hälsa

Ett nationellt resurscentrum för idrott och hälsa kan komma att inrättas vid Örebro universitet. Skolverket presenterade förslaget till regeringen på måndagen.
Att valet faller på Örebro beror på att det finns en väl utbyggd samverkan mellan skolan, folkhälsoaktörer och föreningslivet, enligt Skolverket. 7 andra högskoleorter förutom Örebro var intresserade av centret för idrott och hälsa, vars uppgift blir att stimulera skolorna så att eleverna skall bli mer fysiskt aktiva.