Ingen veterinär är skyldig att vårda sjuka smådjur

Det finns ingen som har skyldighet att ge akutvård till sällskapsdjur. Det kan förklara varför hunden Ajas fick åka så långt som 120 mil med brutet ben.
I länet erbjuder bara den statliga veterinärstationen i Vännäs hjälp och här är resurserna begränsade. Kritiken mot att distriktsveterinärer ger allt mer smådjurvård får privatpraktiserande veterinärer att rasa. Frågan har diskuterats länge inom veterinärförbundet är känslig, säger Johan Beck-Friis på Sveriges Veterinärförbund till P4 Västerbotten.