Vårdnämnd nedlagd

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att lägga ner styrelsen för Gotlands vård och omsorg.
Därmed skrotas systemet med beställar- och utförarnämnder inom vården och omsorgen, efter att bara ha varit i bruk i ett år. Beslutet fattades efter votering, som slutade 40 - 31. Flera borgerliga ledamöter reserverade sig mot beslutet.