Irakisk oppositionskonferens förlängs

Den stora irakiska oppositionskonferensen i London har förlängts med ett dygn. Orsaken är att deltagarna i mötet har svårt att enas om hur hela spektrat av oppositionsgrupper och etniska grupper ska representeras från och med nu och fram till Saddam Husseins väntade fall.
De satt hela natten till måndagen och kommer troligen behöva den kommande natten också till förhandlingar. Problemen här har inte visat sig ligga i att komma överens om en gemensam vision för ett framtida demokratiskt Irak efter Saddam Hussein. Problem med representationen Problemen handlar om hur den samling politiska, religiösa och etniska grupper, som den irakiska oppositionen består av, ska representeras under tiden från konferensen till Saddam Husseins förväntade fall efter en militär attack. En samordningskommitté på 50 personer ska utses och vara det organ, som inför både omvärlden och människor inne i Irak, representerar den samlade oppositionen. USA motsätter sig iranskt inflytande Idag har problemen framförallt handlat om hur starkt inflytande den Iranstödda shiamuslimska gruppen ska ha över de shiamuslimska medlemmarna i kommittén. USA, som har ett sändebud på plats i spetsen för en hel rad så kallade observatörer, motsätter sig ett allt för starkt iranskt inflytande, och åtskilliga telefonsamtal ska ha ringts till Teheran under måndagen. Slutdokument väntas på tisdagen Problemen tycks nu vara på väg att lösas, men inte förrän på tisdagen kommer konferensen presentera sina slutdokument och den nya kommitténs sammansättning. De officiella talesmännen för konferensen är känsliga för antydningar om att USA skulle styra förhandlingarna bakom kulisserna. Delegater jag talat med beskriver det amerikanska sändebudets roll som positiv och konstruktiv, men berättar också att han klockan fyra på natten till måndagen till de oeniga oppositionsledarna att USA inte behöver den oenigheten, och att de riskerar en situation där USA inte behöver dem heller, om de inte kan enas.
Agneta Ramberg, London