Mer pengar till kamp mot resistenta bakterier

Nu intensifieras arbetet mot de motståndskraftiga bakterierna i vården. Det riksomfattande nätverket mot antibiotikaresistens, Strama, har fått åtta miljoner kronor i anslag för år 2003. Det är i det närmaste en tredubbling jämfört med tidigare år.
– Det är inte så att vi har ett akut problem med antibiotikaresistens i Sverige. Men samtidigt är läget inte stabilt. Det handlar mer om att vi med ökade insatser ska försöka förhindra en fortsatt utveckling och behålla det läge vi har i dag, säger professor Otto Cars som leder Strama. Det som är det största hotet idag är de motståndskraftiga stafylokockerna som nu ökar framförallt i Stockholmsområdet. I Göteborg fick man bukt med spridningen i vården efter en jätteinsats men nu kommer mer än hälften av de nysmittade från Stockholm. Smittspridningen sker i vården men med ordentlig hygien behöver patienterna inte oroa sig. – Problemet är mera långsiktigt. Och särskilt om bakterien blir resistent mot många antibiotika så kan behandlingen bli för det första dyr och dessutom kan den bli ineffektiv. Då kan det naturligtvis drabba patienten i form av sämre behandlingsresultat, säger Otto Cars. De åtta nya miljonerna ska framförallt användas för en undersökning av hur antibiotika används på sjukhus och sjukhem och vad som gör att bakterierna kan utveckla sin motståndskraft så snabbt. men mycket av pengarna ska även användas på projekt runt om i landet. – Det här är ju ett nätverk av grupper i landet och det viktigaste arbetet är det som utförs lokalt eller regionalt. Det är där ute i vården som förändringen måste ske. Därför kommer en del av det här ökade anslaget att gå direkt till projekt som de lokala Strama-grupperna kan förfoga över, säger professor Otto Cars.
Anna Larsson