Familjeminister vill undersöka nyfattigdom

Familjeminister Berit Andnor kommer att samla experter för att ta reda på vad som ligger bakom bilden av en växande nyfattigdom bland barnfamiljer. De senaste dagarna har det kommit flera uppgifter om att alltfler föräldrar inte har råd att köpa julklappar till sina barn.
En plats barnfamiljerna vänder sig till är Stadsmissionen på Södermalm i Stockholm: – När det gäller våra julklappar så är det barn- och ungdomsböcker och sällskapsspel. Vi har också biobiljetter och badbiljetter som vi delar ut inför julen. Erika Emanuelsson visar presentlagret, rader av ej ännu inslagna godishus och barnböcker som väntar på att bli hämtade. Ett par barn leker i det rum de får vara i medan föräldrarna sitter i samtal. Stadsmissionen säger sig, liksom Frälsningsarmén häromdagen, se en ökning av framförallt en grupp hjälpsökande: – Väldigt många ensamstående föräldrar, många som är bidragsberoende, har socialbidrag eller är långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. Familjeministern Berit Andnor följer med till Stationen, som den kallas på Södermalm och ser bekymrad ut. Men hon medger att hon inte har nån klar bild av hur det verkligen ser ut i Sverige. Den fattigdom och den ökning det talas om. Efter jul samlar hon experter till ett seminarium för att försöka skaffa sig den bilden. – Det som är dramatiskt i det här är om gruppen ökar. Därför är det viktigt att vi skaffar oss en bättre kunskap om hur det ser ut. Hur stor omfattning är det? Är det ensamstående föräldrar med barn företrädesvis? Vad beror det på? är det bristen på jobb som är grunden eller är det det att underhållsstödet inte fungerar så bra som vi hade tänkt oss? Det är ju till för barnens försörjning. Samma sak när det gäller bostadsbidragen. Nu har vi haft en socialdemokratisk regering i ganska många år i Sverige och nu har vi den här bilden. Vad drar du för slutsats av det? – Vi har gått igenom ett 90-tal som var förfärligt. Som innebar att väldigt många människor blev av med jobbet och alla de ekonomiska konsekvenser det förde med sig. 90-talet var förfärligt. Kan du säga mer konkret vad du vill göra. Mer än att titta på hur det ser ut? – Jag vill naturligtvis se till att de bidrag vi har från samhällets sida verkligen går till dem som behöver det bäst. Nu får vi se vad vi kan göra för att utforma det här bättre. För uppenbarligen är det så att det inte fungerar tillräckligt bra, säger familjeminister Berit Andnor.
Johan Wangström