FN-kommissionär kritiserar USA

President Bushs beslut att ge underrättelsetjänsten CIA befogenhet att döda ett antal misstänkta terrorister får kritik av FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter. Listan är ett steg på vägen mot godtyckliga avrättningar, sa Sergio de Mello när han på måndagen besökte Stockholm.
Om uppgifterna stämmer så är det en farlig väg som man styrt in på, säger Sergio de Mello. I värsta fall kan det leda till godtyckliga avrättningar av personer som inte fått sin sak prövad. I september i år tillträdde Sergio de Mello posten som FN:s människorättskommissionär. Hans företrädare, Mary Robinson, var känd för att värna mänskliga rättigheter mer än politiska ömma tår. Hon kritiserade Ryssland för landets agerande i Tjetjenien och Kina för behandlingen av religiösa minoriteter. Människorättsaktivister hade befarat att Sergio de Mello skulle vara mindre stridbar men han har sedan sitt tillträde riktat kritik mot bland annat USA för att man åsidosätter mänskliga rättigheter i terrorbekämpningens namn. Även om det är varje demokratiskt lands plikt att försvara sina medborgare så rättfärdigar inte det att man till exempel försätter människor i ett juridiskt vakuum, säger Sergi de Mello. Och han menar att det är just vad som hänt de cirka 600 män som hållts fångna på flottbasen Guantanmo Bay. USA har haft tillräckligt med tid på sig för att förhöra fångarna säger Sergio de Mello. Nu måste de antingen ställas inför rätta eller släppas fria. Men även om värnandet av de mänskliga rättigheterna i västländer är viktigt så finns det andra områden som Sergi de Mello tycker får oproportionerligt lite belysning. Det finns länder där den allra mest grundläggande rättigheten, rätten till liv, åsidosätts varje dag. I exempelvis Burundi och östra Kongo rasar krig som dödar civila varje vecka. Och i södra Afrika dör stora samhällsgrupper i aids. Och det är en utveckling som är mycket svår att styra rätt igen, säger Sergio de Mello.
Caroline Salzinger