Utredning om svensk åsiktsregistrering klar

Idag, tisdag, är det meningen att sanningen ska läggas fram om den svenska åsiktsregistreringen från andra världskriget fram till idag.
Säkerhetstjänstkommissionen har arbetat i tre år och haft tillgång till allt hemligt material om militärens och polisens spionverksamheten mot svenska medborgare. Nu ska utredningen vara klar och den överlämnas på tisdagen till justitieminister Thomas Bodström. Kartläggning av extremister För första gången har en svensk utredning fått tillgång till allt hemligt material om militärens och polisens spionverksamhet mot svenska medborgare. Det handlar om den kartläggning som skett av politiska ytterlighetsorganisationer. Dessa har av politiskt ansvariga bedömts som ett hot mot rikets säkerhet och därför registrerats. Meningen med utredningen är att det en gång för alla ska klargöras hur det hela gått till. Det gäller till exempel den militära underrättelsetjänsten IB och registreringen av kommunister. S och militären samarbetade Enligt socialdemokraternas egen vitbok om IB, som kom för ett drygt år sedan, var partiet med och byggde upp det militära IB:s registreringsverksamhet. Rapporter från socialdemokratiska arbetsplatsombud förmedlades till den militära underrättelsetjänsten. Statsministrarna Tage Erlander och Olof Palme var införstådda med IB:s åsiktsregistrering. Utredningen granskar även säkerhetspolisen, SÄPO:s, registrering av svenskar. Det gäller omfattningen, vilka regler som gällt och vilka metoder som använts i registreringen. Kommissionen ska också pröva bedömningen som gjorts av polis och militär och politiker. Har analysen av hotbilden varit rätt värderad? Lag tvingar vittnen att tala Till sin hjälp har utredningen haft en lag som tvingar vittnen att under ed berätta vad dom vet om åsiktsregistreringen. Flera hundra personer har hörts. Utredningen har i stort sett gjorts enligt den norska modellen för sanningskommission säger Säkerhetstjänst-kommissionens ordförande, riksmarsalk Gunnar Brodin, till Ekot, men i Norge var öppenheten större. Här är det bara Gunnar Brodin och hans tre kollegor som fått se allt, mycket kommer även i fortsättningen att vara hemligt.
Erik Ridderstolpe