Ekumenisk gudstjänst inledde årets Riksmöte

Riksmötets öppnande idag föregicks av en ekumenisk gudstjänst i Storkyrkan. Stockholms domprost Åke Bonnier höll i gudstjänsten tillsammans med inbjudna företrädare för den judiska församlingen i Stockholm och Islamiska Samfundet.  

Det här var första gången  en islamsk imam medverkat i den traditionella gudstjänst som alltid hålls innan Riksmötets öppnande och där kungafamilj, regering och riksdagsmän deltar.

Vår reporter Kenadid Mohamed träffade imamen Abd al Haqq Kielan, ordförande i Svenska Islamiska och också domprosten Åke Bonnier innan gudstjänsten. Vi hör först imamen: