Direktör och politiker kritiseras i Norge

Nu har Norge fått sin egen historia när det gäller girighet bland socialdemokrater och deras koppling till det privata näringslivet - en historia som kan liknas vid den om Jan O Karlssons dubbla löner och den om Björn Rosengren som gick till Stenbecksfären.
Det handlar om Arbeiderpartiets Tøre Tønne som var hälsominister i Stoltenbergs regering. När den avgick för drygt ett år sen så fick Tönne tre månaders avgångsvederlag av staten eftersom han inte hade någon annan inkomst. Men nu har det visat sig att han samtidigt fick ett honorar på mostvarande nästan 2 miljoner svenska kronor från den kontroversielle finansmannen i Norge, Kjell Inge Røkke. Tønne har efter ministerperioden arbetat som konsult åt det stora industriföretaget Aker Kværner där Røkke är huvudägare. Men ministern har inte redovisat miljonhonoraret och flera frågetecken finns runt bokföringen. Ekobrottsmyndigheten har reagerat och Tønne är nu brottsmisstänkt. Hans moral ifrågasätts inte bara i rollen som politiker utan också i den som näringslivsman. För Tønne sitter numera i Aker Kværners styrelse och banden till finansmannen Røkke ser så starka ut att flera beslut i styrelsen där både sitter, kan vara ogiltiga, enligt professorer i juridik. Samtidigt som polisutredningen pågår nu så måste ministern betala tillbaka en del av den statliga lönen han fick. Beatrice Janzon, Oslo.