Billigare asfalt efter kartellavslöjande

Avslöjandet om olagligt prissamarbete inom asfaltbranchen har inneburit att Vägverekt sparat minst 100 miljoner kronor genom minskade kostnader för vägunderhåll.
Enligt Sydsvenska Dagbladet har asfaltpriserna sjunkit med 15 procent i vissa av Vägverkets regioner, bland annat i mellersta och västra Sverige, sedan Konkurrensverket började sin utredning om asfaltkartellerna för drygt ett år sen. I genomsnitt har kostnaderna för underhållet av vägarna minskat med åtta procent på ett år.