Kanada skrev under Kyotoprotokollet

Kanada har skrivit under FN:s Kyotoprotokoll, som reglerar utsläppen av växthusgaser i världen.
Sammanlagt har 98 länder skrivit under protokollet, och när Ryssland inom kort förväntas ratificera avtalet kommer det att börja gälla. Däremot har USA sedan tidigare sagt att man inte vill följa Kyotoprotokollet.