Dagisbakterier undersöks

Hygien och infektioner på daghem ska undersökas av smittskyddsinstitutet bl a för att minska antibiotikaresistensen hos bakterier.
Undersökningen ska b la ta reda på hur lokalernas utformning och barngruppernas storlek påverkar sjukdomsspridningen. Det skriver Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning. Barn som går på förskola löper sju gånger större risk att drabbas av infektioner än barn som är hemma. Liknande studier som gjorts i Finland har visat att förbättrade hygienrutiner på daghemmen minskade barnens infektioner med nio procent.