FN pekar ut regeringar som rekryterar barnsoldater

FN har för första gången i en rapport pekat ut länder vars regeringar aktivt rekryterar barnsoldater som ska ingå i strider.
De utpekade är Kongo, Burundi och Liberia. Enligt rapporten finns barnsoldater också i en rad andra länder i främst Afrika och östra Asien, men rekryteringen sker då inte på regeringarnas uppdrag, utan av lokala krigsherrar eller rebellgrupper. FN:s ombud för barn i väpnade konflikter, Olara Ottunu säger att rapporten visar de utpekade länderna att omvärden ser allvarligt på vad som pågår. Enligt FN:s barnfond UNICEF finns det omkring 300.000 barnsoldater runt om i världen.