Storsäljare kan ge fler jobb till Norrbotten

Norrmejeriers träningsdryck Gainomax säljer stort utomlands. Till England exporterar man i dagsläget en halv miljon förpackningar per år av den mjölkbaserad drycken.
Exportplanerna föddes redan 1998 och förutom till England, exporteras träningsdrycken idag till både Finland och Danmark. Nästa steg är att försöka sälja in Gainomax på de stora engelska hälsoklubbarna och livsmedelskedjorna. Satsningen börjar till årsskiftet och Kenneth Wikström, produktansvarig för Norrmejerier i Luleå tror att utökningen kan ge fler arbetstillfällen i Norrbotten.