Stora Enso anmält för brott mot arbetstidslagar

Skog- och träfacket har anmält Stora Enso Skog till Arbetsmiljöverket. Stora Enso har köpt in en finsk entreprenadfirma som bryter mot i stort sett alla svenska arbetstids- och löneregler.
4 man från den finska skogsentreprenören arbetar 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan 4 veckor i sträck. Radio Dalarna har talat med Markku Husu som äger den finska entreprenadfirman. Han säger att han inte förstår vad som är problemet med deras arbete. Vad gäller svenska arbetstidsregler tycker han att svenska arbetare är lata. Och det svenska facket, som anmält honom till Arbetsmiljöverket, kallar han för något så vulgärt att det inte kan återges i radio. Entreprenadfirman befinner sig nu i Sunnetrakten i Värmland.