Föräldrastyrelser en flopp enligt utvärdering

Försöken med lokala föräldrastyrelser blev en flopp.
Det menar Ellen Almgren som är doktorand vid Uppsala universitet och som har utvärderat styrelsernas verksamhet. Bara några procent av landets grundskolor har i dag en egen styrelse, trots att försöket pågått i snart sex år. Och nästa år upphör försöket med lokala styrelser - ett försök som var tänkt att öka förälsrarnas inflytande över verksamheten i grundskolan. Men få föräldrar tycker sig ha nog med tid och kunskap för att sitta med i en föräldrastyrelse. I Jämtland finns det enligt uppgifter från Skolverket bara två lokala styrelser, en vid Näldenskolan och en i Valla. - Föräldraa vill ha mer stöd uppifrån i ett bildande av en styrelse i skolan, säger Anders Bodin är ordförande för föräldrastyrelsen vid Vallaskolan.