Flest manliga ledare vid Uppsala Universitet

Mansdominansen i ledningarna för universitet och högskolor är massiv. Bland de stora universiteten ligger Uppsala sämst till med 82 procent manliga ledare.
Därefter kommer Göteborg och Stockholms universitet. Det visar färsk statistik som tidningen Statstjänstemannen har tagit fram. Med ledande befattning menas rektor, prorektor, förvaltningschef, dekanus och prefekt eller motsvarande.