Inget särskilt hyreskrav i Gottsunda

Igår drog Uppsalahem tillbaka kravet på att nyinflyttade i Gottsunda måste ha en inkomst för att få lägenhet. Ett förslag som lagts fram för att minska brottsligheten i området.
-Vi har återremitterat ärendet till företagsledningen för att höra kommunens inställnings inställning, säger Jan Ejdersund, ordförande i Uppsalahems styrelse. Vd:n för Uppsalahem vill först diskutera förslaget med kommunstyrelsen innan de fattar ett eventuellt beslut. Förslaget var ett sätt att minska brottsligheten i området och gick ut på att bara de med arbete skulle kunna få en lägenhet i Gottsunda.