Säterdalens markägare utan ersättning

För ett år sedan beslutade Länsstyrelsen att bilda ett naturreservat i Säterdalen. Något som många markägare motsatte sig. Och nu kan markägarna bli utan ersättning för reservatet.
Markägarna har tidigare varken överklagat eller begärt ersättning för bildandet av naturreservatet i Säterdalen. Och det här kan innebära att markägarna blir helt utan ersättning. Det säger miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson vid länsstyrelsen i Dalarna. - Länsstyrelsen har gjort allt för att informera markägarna om läget, säger Stig-Åke Svenson. Nu har en överklagan kommit in från Lantbrukarnas Riksförbund - LRF - och deras advokat Magnus Nilsson. Han har på uppdrag av några av markägarna formulerat ett överklagande som Länsstyrelsen nu ska se över. Efter den 21 januari nästa år kommer miljödepartementet behandla ärendet, och sedan ligger det i händerna på regeringen.