Stress efter förlossning drabbar tusentals kvinnor

Forskning vid universitetssjukhuset i Linköping visar att vad som kallas posttraumatisk stress efter förlossning är ett allvarligt problem för nyblivna mödrar.
Det är bara mellan en och två procent av alla nyblivna mödrar som drabbas av posttaumatisk stress, men i absoluta tal är det så många som ett par tusen varje år i hela landet. - De som drabbas har ofta känt skräck inför förlossingen eller varit deprimerade, och behöver extra stöd från mödravården, säger forskaren Johan Söderquist till Sveriges Radio Östergötland.