Miljöministern engagerar sig i fågeldöden

Fågeldöden i Blekinge kan bli ett fall för miljöminister Lena Sommestad. Det framkom när hon besökte Karlskrona under måndagen.
Statens veterinärmedicinska anstalt, som undersöker de döda fåglarna, har hittills inte lyckats få fram pengar till en mer omfattande undersökning vare sig från naturvårdsverket eller från jordbruksdepartementets jakt- och viltvårdsfond. Miljöminister Lena Sommestad påpekar att regeringen satsar mycket på forskning kring biologisk mångfald. Hon säger också att hon kan tänka sig att ta itu med frågan om pengar till Statens veterinärmedicinska anstalt, om problemet inte blir löst.