Vodafone krävs på miljonbelopp

Telekomföretaget Vodafone i Karlskrona tvingas betala ytterligare drygt 3 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg för de anställdas telefonförmåner. Det har skattekontoret i Växjö beslutat.
Vodafone har vägrat lämna ut uppgifter om de anställdas mobiltelefoner och därför har skattemyndigheten gjort en skönsmässig uppskattning för åren 1999 och 2000. Det skriver Smålandsposten. I juli förlorade skattemyndigheten mot Vodafone i länsrätten. Rätten fastslog att myndighetens krav på samtalslistor över de anställdas mobiltelefoner var ett ingrepp i den personliga integriteten. En dom som skattemyndigheten har överklagat till Kammarrätten.