Kyrkans öde i regeringsrättens händer

Det blir regeringsrätten som avgör om Maglarps nya kyrka utanför Trelleborg får rivas eller ej, det står klart sedan rätten beviljat prövningstillstånd för ärendet.
Hammarslövs kyrkliga samfällighet har ansökt om att få riva kyrkan, som stått oanvänd sedan 1976. Man anser sig inte kunna bekosta reparationen av kyrkan, dessutom har man flera andra kyrkor att ta hand om. Domkapitlet i Lund är positivt till en rivning, medan länsstyrelsen sagt nej med motiveringen att kyrkan är ett av de sista kyrkobyggena från den stora kyrkobyggnadsperioden runt förra sekelskiftet. . Regeringsrätten har nu bett att Riksantikvarieämbetet, som tidigare avstyrkt en rivning, ska yttra sig i ärendet. Samfälligheten överklagade till såväl länsrätt som hovrätt, men fick inte gehör för sina synpunkter i någon instans. Det är mycket ovanligt att kyrkobyggnader rivs. I de fall det sker rör det sig oftast om brandskadade eller provisoriska kyrkor.