Sydkrafts transformatorstationer är svartbyggen

Sydkrafts fyra nya transformatorstationer i Jät, några mil söder om Växjö, är svartbyggen. Något bygglov för stationerna finns inte.
Det var när Martin Hansson på Smålands museum åkte till Jät för att se efter hur de fyra stationerna skulle påverka den kulturhistoriskt känsliga miljön, som han upptäckte att stationerna redan fanns på plats. Varför Sydkraft inte skaffat bygglov är oklart. Vi har sökt ansvariga på företaget för en kommentar, men inte lyckats nå någon.