Satsning på samisk språkforskning i Umeå

Den samiska språkforskningen ska stärkas. Därför satsar statens vetenskapsråd 1,3 miljoner kronor på samisk forskning vid Umeå universitet.
Det samiska språket kämpar för sin överlevnad och en viktig del i kampen är språkforskningen. Därför är stämningen hög på avdelningen för samiska studier efter att vetenskapsrådet gett miljonbelopp till språkforskningen. Under de sex kommande åren ska samiska studier få 1,3 miljoner kronor per år. Satsning på lule- och sydsamiska Det öppnas nya doktorandtjänster och man kan dessutom satsa mer på lule och sydsamiska. - Det är viktigt med personer som har hög kompetens i samiska språk därför att det skapar förutsättningar för bland annat utbildning. Därför blir vår verksamhet oerhört viktig för språket. Om inte vi gör det här i Umeå är det knappast någon annan som gör det i Sverige heller, säger Mikael Svonni, prefekt vid samiska studier i Umeå. Forskningen har stor betydelse Hanna Outakoski är idag den enda forskarstudenten i samiska språket på samiska studier och hon ser fram emot en forskarmiljö med kollegor som hon kan diskutera olika frågor med. - Forskning i samiska språket är inte ensam en förutsättning för att samiskan ska överleva men det är av stor betydelse, säger hon. - Forskningen ligger till grund för den undervisning skolbarnen får i samiska, menar Hanna Outakoski.