RUTAB-granskning bordlagd

Kommunfullmäktige i Hallstahammar beslutade igår att bordlägga ett förslag att fortsätta granskningen av de olika turerna i RUTAB:s Hollyhammaräventyr.
Hallstahammars kommunrevisorer anser att det finns flera oklarheter i de olika turerna i RUTAB:s Hollyhammaräventyr, och föreslår därför att granskningen ska fortsätta. Revisorerna hade föreslagit att fullmäktige skulle ge kommunchefen, ekonomichefen och kommunjuristen i uppdrag att göra en fördjupad förstudie i ärendet, i syfte att klarlägga beslut och åtgärder som hittills inte dokumenterats. Revisorerna vill att utredarna ska få rätt att ta in andra som tillfälliga ledamöter i utredningen, och att höra de kommunanställda man finner lämpligt. Enligt revisorerna finns det turer som är ''outredda och otillräckligt belysta'' och dessutom ''ett antal andra kostsamma skeenden'' där varken beslutgång eller ansvar kunnat kartläggas. Men kommunfullmäktige i Hallstahammar beslutade alltså att frågan skulle bordläggas, bland annat för att för många i fullmäktige varit inblandade i RUTAB-affären och därför var jäviga, enligt VLT.