Skånes valförbund får stöd av Region Skåne

Skånes valförbund, med missnöjespolitikerna Carl P Herslow och Harry Franzén i spetsen, har rätt till partistöd från Region Skåne.
Högsta domstolen beslöt på måndagen att inte bevilja prövningstillstånd i målet mellan Region Skåne och valförbundet. Därmed står hovrättens dom fast. Den domen fastslog att Skånes valförbund - med partibeteckningen Skånes Väl - ska räknas som en juridisk person och därmed ha rätt till partistöd. Enligt Region Skåne har Skånes valförbund upplösts och ombildats till Valförbundet för Skånes väl. Men hovrätten godtog inte den tolkningen. - Nu går processen vidare i Kristianstads tingsrätt, vårt krav kommer att hamna på cirka sex miljoner kronor, säger Carl P Herslow. Bakgrunden är en infekterad strid mellan missnöjespartierna i Skåne som började redan våren 2000. Då uteslöts Harry Franzén och Carl P Herslow ur valalliansen Skånes väl. Det skedde vid en extrastämma som upplöste dåvarande Skånes valförbund där de bådas fraktioner - Carl P Herslows Skåneparti och Harry Franzéns Centrumdemokraterna - ingick. Omedelbart därpå bildades i stället en ny förening med snarlikt namn, Valförbundet för Skånes väl, som hittills fått ta emot det kommunala partistödet från regionen. Ombildningen godtogs dock inte av Herslow och Franzén. Vid en ny stämma förklarade de att upplösningen av Skånes valförbund var ogiltig. Sedan dess har grupperingen hävdat sin rätt till partistöd. Och nu har HD alltså slutligen fastställt att Skånes valförbund är en juridisk person med rätt till partistöd.