Kommunanställdas bisysslor får kritik

Mer än var tionde kommunanställd i Växjö har en så kallad bisyssla vid sidan om sitt ordinarie jobb. Det visar den granskning som kommunens revisorer har gjort.
Att anställda har bisysslor är inget problem i sig, enligt revisorerna, men kommunen får ändå kritik eftersom den har ett alldeles för passivt förhållningssätt till eventuella bisysslor. Det finns nästan ingen dokumentation, och kommunen agerar bara i efterhand, när eventuell skada redan är skedd.