Dyrt att åka färdtjänst

Många äldre och funktionshindrade i Sjuhärad får betala dyrt för sina resor. En färdtjänstresa på en och en halv mil kostar nästan tre gånger så mycket i Herrljunga kommun som i Borås kommun.
I Herrljunga finns det ett förslag till ny färdtjänsttaxa som kan träda i kraft i mars nästa år, om politikerna driver igenom beslutet. En enkelresa från Ljung till centralorten Herrljunga med färdtjänst, ungefär en och en halv mil, kostar 60 kronor enligt förslaget. Mellan Viskafors och Borås är det ungefär lika långt, den enkelresan kostar 24 kronor. I Borås kommun får den funktionshindrade betala lika mycket som det skulle ha kostat att ta bussen. I Herrljunga kommun får den som har färdtjänst betala 36 kronor utöver busskostnaden. Lennart Eriksson från Borås är funktionshindrad och har drivit färdtjänstfrågor för de handikappades riksförbund DHR. Han säger att det finns en tendens bland politiker att se färdtjänst som en förmån för gamla och funktionshindrade, som det går bra att ta extra betalt för.